DE35784Markę HEGU założyło małżeństwo Hanna i Jacek Bartkowiakowie, obecnie z 32 letnim stażem, rodzice trzech synów.

Jako małżonkowie stworzyliśmy od podstaw firmę i markę HEGU, napotykając po drodze cudownych ludzi wspierających nasze działania. Firma ma charakter rodzinny, w której każdy pełni określoną funkcję. Łączy nas miłość, jedność i szacunek do osoby ludzkiej.

Wiedzę zdobyliśmy poprzez ukończenie studiów wyższych i studiów podyplomowych. Jesteśmy też na bieżąco z nowościami naukowymi i uczestniczymy w różnych kursach doskonalenia zawodowego. Sami jesteśmy autorami pierwszej na świecie książki o chirurgii fantomowej, jako metodzie terapii alternatywnej, wydanej w 2005 roku i dostępnej obecnie tylko w naszej klinice. Nigdy ta książka nie była publikowana w Internecie. Jesteśmy też twórcami teorii korelacji i spójności narządowej, na bazie której obejmujemy holistycznie (całościowo) człowieka. Opracowaliśmy terapię antywirusową i antyzapalną, którą przez lata stosujemy również z powodzeniem, jako profilaktykę zdrowotną.